هود یکپارچه

هود یکپارچه

ویژگی متمایز این نوع هود یکپارچه شدن با کابینت آَپزخانه است که با حفظ یک‌دستی کابینت‌ها بر زیبایی دکوراسیون آشپزخانه می‌افزاید.


بازگشت

تاریخ

04 مرداد 1396

دسته‌بندی

هود
© 2019 SteelAlborz. All Rights Reserved.