استان خوزستان

دفتر فروش اهواز: سه راهی خرمشهر - خیابان سروش شمالی - خیابان بهار غربی - روبروی درب پارکینگ - ترمینال هفده گانه - شرکت صنایع استیل البرز- کد پستی : 61539

تلفن : 88 0 76 37 -  89 60 377  -  94 60 377 -  96 60 377
پیش شماره : 0611