استان فارس

دفتر فروش شیراز: شیراز- شهرک صنعتی بزرگ شیراز - بعد از فلکه دوم - بلوار کارآفرین - خیابان 110 - فرعی سمت راست - سوله سوم - شرکت استیل البرز

تلفن: 37744731-071
071-37743463
071-37743489

فاکس: 37744731-071

شماره موبایل : 09171898349