برگ شرایط اعطای عاملیت فروش

1- فتوکپی ( شناسنامه- کارت ملی- پروانه کسب- مالکیت فروشگاه)
2- تکمیل فرم درخواست عاملیت فروش (پس از بررسی توسط کمیته فروش درخواست تائید و یا رد شود)
3- پرینت گزارش یکسال کارکرد بانکی
4- چک ضمانت ( حداقل 200 میلیون تومان)
5- تائیدیه بانک
6- وثیقه ملکی به نام شرکت استیل البرز
7- معرفی نامه از طرف شرکت یا شخص معتبر
8- سه پارت خرید نقدی ( هر پارت حداقل 30 میلیون تومان )
9- تحویل چک بابت خرید یکساله
10- خرید مناسب تمامی سبد  محصولات و فعالیت زیاد نسبت به منطقه جغرافیایی
11- تسویه اسناد بعد از هر فاکتور
12- مشتریان باید حتما" چک خودشان را بدهند
13- رعایت کلیه ضوابط شرکت