هود :

مراحل تولید هود

سینک :

جوش لگن به صفحه سینک

گرندینگ

تزریق نوار PU

پولیش لگن

اجاق گاز :

مونتاژ اجاق گاز