• ۱- فتوکپی ( شناسنامه - کارت ملی - پروانه کسب - مالکیت فروشگاه)
 • ۲- تکمیل فرم درخواست عاملیت فروش (پس از بررسی توسط کمیته فروش درخواست تائید و یا رد شود)
 • ۳- پرینت گزارش یکسال کارکرد بانکی
 • ۴- چک ضمانت ( حداقل ۲۰۰ میلیون تومان)
 • ۵- تائیدیه بانک
 • ۶- وثیقه ملکی به نام شرکت استیل البرز
 • ۷- معرفی نامه از طرف شرکت یا شخص معتبر
 • ۸- سه پارت خرید نقدی ( هر پارت حداقل ۳۰ میلیون تومان )
 • ۹- تحویل چک بابت خرید یکساله
 • ۱۰- خرید مناسب تمامی سبد محصولات و فعالیت زیاد نسبت به منطقه جغرافیایی
 • ۱۱- تسویه اسناد بعد از هر فاکتور
 • ۱۲- مشتریان باید حتما" چک خودشان را بدهند
 • ۱۳- رعایت کلیه ضوابط شرکت

فرم درخواست نمایندگی

نام و نام خانوادگی را به صورت فارسی وارد نمایید.
نام فروشگاه را به صورت فارسی وارد نمایید.
شماره تلفن را همراه کد شهر وارد کنید.
شماره فکس را همراه کد شهر وارد کنید.